Wydarzenia

Rekrutacja do przedszkola/oddziału przedszkolnego i klasy 1

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są wywieszone na tablicach ogłoszeń w szkole.

Dyrekcja Zespołu Szkół informuje, że warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz do klasy 1 Szkoły Podstawowej jest złożenie potwierdzenia woli rodzica w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenie można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.zsprzytkowice.pl (>>>)

Termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
do 12 kwietnia 2019 r., godz. 15.00.


  • Posted on Kwiecień 5, 2019 - 8:50 pm
  • By admin
  • Posted in


© Created by Jocker™