Wydarzenia

Rekrutacja do przedszkola/zerówki i klasy 1 na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkola/zerówki odbędzie się w terminie od 20 lutego do 9 marca 2020 roku do godz. 15.00.

Rekrutacja do klasy 1 odbędzie się w terminie od 9 marca do 17 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00.

W wyżej wymienionych terminach rodzice kandydatów mogą składać wnioski wraz z dodatkowymi dokumentami w sekretariacie szkoły. Formularze powyższych pism dostępne są na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniach:
– dla przedszkola/zerówki – 26.03.2020 r.
– dla klasy 1 – 24.04.2020 r.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą złożyć potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia (również dostępnego na stronie internetowej):
– dla przedszkola/zerówki – od dnia 26.03.2020 r. do dnia 2.04.2020 r. do godz. 15.00.
– dla klasy 1 – od dnia 24.04.2020 r. do dnia 28.04.2020 r. do godz. 15.00.

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniach:
– dla przedszkola/zerówki – 7.04.2019 r. do godziny 15.00.
– dla klasy 1 – 29.04.2019 r. do godziny 15.00.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach przypomina, że dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjęte do klasy 1 z urzędu, jednak rodzice mają obowiązek zgłosić w sekretariacie szkoły wolę posłania dziecka do naszej szkoły, wypełniając deklarację.

DOKUMENTY >>>  • Posted on Styczeń 31, 2020 - 10:08 am
  • By admin
  • Posted in


© Created by Jocker™