Wydarzenia

KONKURS dla klas IV – VIII o Mikołaju Zebrzydowskim

Uwaga Uczniowie!!!

Termin konkursu do 30 IV 2020r.      (kl. VIII do 15 V 2020r.)

    
Ułóż Krzyżówkę do hasła : MIKOŁAJ ZEBRZYDOWSKI   

Zasady – kryteria oceny:

Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach: Klasy IV- V Klasy oraz VI- VIII

Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach: Klasy IV- V Klasy VI- VIII

1. Treść pytań poprawna merytorycznie, związana z życiem i działalnością Mikołaja Zebrzydowskiego. 0-2pkt. za każde pytanie Jeżeli pytanie nie spełnia pierwszego kryterium i jest ocenione na 0 pkt.  nie przyznaje się punktów za drugie i trzecie kryterium.

2. Jasne, precyzyjne, jednoznaczne pytania zamknięte, zredagowane w jednolitej formie, poprawne stylistycznie i ortograficznie. 0-2pkt. za każde pytanie

3. klucz odpowiedzi do krzyżówki : 0-1 pkt. za każdą poprawną odpowiedź

Nagrody

Zdobywcy 1-3 miejsca w każdej kategorii otrzymają oceny celujący z historii za wiedzę i umiejętności. Wyróżnienia i oceny bardzo dobre otrzymają uczniowie, którzy zajęli miejsca od 4 – 6 i wykazali się wiedzą oraz umiejętnościami ( uzyskali minimum 80% pkt.). Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz pozytywne uwagi za udział w konkursie. Przewidziane są również nagrody książkowe dla zwycięzców.

  • Posted on Marzec 22, 2020 - 1:45 pm
  • By admin
  • Posted in


© Created by Jocker™