Wydarzenia

Organizacja pracy szkoły od 1 września 2020

Dokumenty regulujące organizację pracy szkoły w okresie epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie epidemii >>>
załącznik 1 – Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego >>>
załącznik 2 – Upoważnienie >>>
załącznik 3 – Zestaw instrukcji obrazkowo – instruktażowych >>>
załącznik 4 – Harmonogram monitorowania prac porządkowych w przedszkolu i szkole podstawowej >>>

  • Posted on Sierpień 29, 2020 - 6:09 pm
  • By admin
  • Posted in


© Created by Jocker™