Dokumenty

Statut Zespołu Szkół Nr 3 >>>

Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki >>>

Statut Przedszkola Publicznego >>>

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 >>>

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018 >>>

Regulamin półkolonii >>>

Harmonogram zebrań rodziców >>>

2016/2017 Raport z ewaluacji Gimnazjum „Kształtowanie i respektowanie norm społecznych”>>>

2016/2017 Raport z ewaluacji Szkoły Pod. „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”  >>>

2016/2017 Raport z ewaluacji Przedszkola „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”  >>>

2015/2016 Raport z ewaluacji „Rodzice są partnerami szkoły” >>>

2015/2016 Raport z ewaluacji „Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”>>>

 

© Created by Jocker™