Wydarzenia

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach bierze udział w realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Celem zadania grantowego jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

W ramach projektu w naszej szkole prowadzimy zajęcia wyrównujące z języka angielskiego i matematyki dla uczniów z klas siódmej i ósmych, którzy przeszli proces rekrutacji. Pomogą one uczniom lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty i nabyć właściwe kompetencje.

Dla chętnych uczniów rozwijających swoje zainteresowania z klas 4-8 przygotowaliśmy ofertę zajęć z zakresu teatru, regionalizmu i  programowania. Będą oni mogli w ten sposób nabywać kompetencje kluczowe , które są bardzo przydatne i potrzebne.

  • Posted on listopad 24, 2022 - 1:08 pm
  • By admin
  • Posted in


© Created by Jocker™