Wydarzenia

CERTYFIKAT „CIVIS ET PATRIA” DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W minionym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna” zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Oświęcimiu. Nadrzędnym celem konkursu była popularyzacja szeroko pojętej wiedzy o własnym regionie oraz propagowanie przedsięwzięć podtrzymujących tradycję narodową, państwową, lokalną i rodzinną.

 Udział w konkursie polegał na zaplanowaniu i zrealizowaniu we współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami partnerskimi działań z zakresu pięciu obszarów:

1) historia regionu

2) historia rodzin

3) kultura regionu

4) przyroda regionu

5) społeczeństwo obywatelskie

 Zaplanowane przez nas działania, z wyżej wymienionych obszarów, uczniowie realizowali na różne sposoby, z wykorzystaniem różnorodnych metod. Między innymi pisali i wystawiali legendy związane z własną miejscowością, przygotowywali plakaty „Przytkowice wczoraj i dziś”, grę planszową „Śladami T. Kościuszki ”opartą o biografię patrona szkoły, komiksy o życiu św. Katarzyny – patronki parafii, folder historyczny„Kalwaria Zebrzydowska i okolice”. Uczniowie wzięli też udział w grze terenowej pt. „II wojna światowa w naszej okolicy”, przygotowali prezentacje multimedialne: „Dróżki Kalwaryjskie”, „Zabytki z okolic Przytkowic”, „Szczególne miejsca pamięci”. Zorganizowali także sesję posterową, prezentującą rozwój szewstwa i stolarstwa, czyli rzemiosł dominujących na terenie naszej gminy. Poza tym tworzyli drzewa genealogiczne i kroniki swoich rodzin, gromadzili eksponaty do Szkolnej Izby Regionalnej oraz stare fotografie upamiętniające życie przodków, z których powstała prezentacja multimedialna „W starym albumie mojego dziadka”, stanowiąca rodzaj wirtualnego albumu fotograficznego. Dzieci przeprowadziły również ankiety i wywiady z mieszkańcami wsi dotyczące ruchów migracyjnych i emigracyjnych mieszkańców Przytkowic. Uczestniczyły w cyklu warsztatów kulinarnych, rzemiosła i sztuki ludowej, gdzie mieli okazję poznać smaki kuchni regionalnej oraz spotkać się z przedstawicielami ginących zawodów, a także lokalnymi artystami ludowymi. Uczniowie przygotowali także albumy: „Najpiękniejsze zakątki przyrodnicze mojej okolicy’’, foldery: „Atrakcje turystyczno- przyrodnicze najbliższej regionu”, plakaty:„Ochrona środowiska w najbliższej okolicy”. Wzięli również udział w cyklu przedsięwzięć pod hasłem „Kształcimy świadomego obywatela”, którego jednym z wielu działań było spotkanie z sołtysem naszej wsi.

 Wszystkie podjęte przez nas działania i przedsięwzięcia zostały przedstawione w prezentacji multimedialnej oraz szczegółowo opisane w sprawozdaniu, a następnie przesłane do komisji konkursowej, która doceniła naszą pracę i zaangażowanie.

Miło nam poinformować , że nasza szkoła , została jednym z siedmiu laureatów konkursu „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna” i otrzymała certyfikat „CIVIS ET PATRIA”

Koordynatorzy konkursu

  • Posted on październik 6, 2014 - 10:25 am
  • By admin
  • Posted in


© Created by Jocker™