Zapytanie cenowe 3/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/2016 w trybie zapytania o cenę na „Dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach”

Termin składania ofert:

Dokumentacja:
Zaproszenie >>>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>>
Oferta >>>
Zał 1-c do SIWZ >>>
Zał 1-f do SIWZ >>>
Zał 1-k do SIWZ >>>
Zał nr 2 do SIWZ – oświadczenie >>>
Zał nr 3 do SIWZ – oświadczenie >>>
Zał nr 4 do SIWZ – oświadczenie >>>
Zał nr 5 do SIWZ – umowa >>>

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY >>>

© Created by Jocker™