Zapytanie cenowe 4/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/2016 w trybie zapytania o cenę na „Dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach”

Termin składania ofert: 08.12 .2016 (czwartek) do godz. 9.00

Dokumentacja:
Zaproszenie >>>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>>
Oferta >>>
Zał 1-a do SIWZ >>>
Zał 1-b do SIWZ >>>
Zał 1-c do SIWZ >>>
Zał 1-d do SIWZ >>>
Zał 1-e do SIWZ >>>
Zał 1-f do SIWZ >>>
Zał 1-g do SIWZ >>>
Zał 1-h do SIWZ >>>
Zał 1-i do SIWZ >>>
Zał 1-j do SIWZ >>>
Zał 1-k do SIWZ >>>
Zał 1-l do SIWZ >>>
Zał 1-ł do SIWZ >>>
Zał nr 2 do SIWZ – oświadczenie >>>
Zał nr 3 do SIWZ – oświadczenie >>>
Zał nr 4 do SIWZ – oświadczenie >>>

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY >>>

CZĘŚCI UNIEWAŻNIONE >>>

© Created by Jocker™