Zapytanie cenowe 6/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 6/2016 w trybie zapytania o cenę na „Dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach”

Termin składania ofert: 16.12 .2016 (piątek) do godz. 9.00

Dokumentacja:
Zaproszenie >>>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>>
Oferta >>>
Zał 1-c do SIWZ >>>
Zał 1-f do SIWZ >>>
Zał 1-l do SIWZ >>>
Zał nr 2 do SIWZ – oświadczenie >>>
Zał nr 3 do SIWZ – oświadczenie >>>
Zał nr 4 do SIWZ – oświadczenie >>>

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY >>>

CZĘŚCI UNIEWAŻNIONE >>>

© Created by Jocker™