Dokumenty

Regulamin Rekrutacji
Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 3 >>>

Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie epidemii >>>
Aktualizacja do Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie epidemii
Regulamin organizacji nauczania zdalnego >>>
Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego >>>

Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa na czas pandemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  >>>

  • Procedura w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19 >>>
  • Procedura komunikowania się na czas pandemii >>>
  • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej >>>
  • Procedura dezynfekcji sal i łazienek >>>
  • Procedura wydawania posiłków >>>
  • Instrukcja zdejmowania maseczki >>>
  • Instrukcja zakładania i ściągania rękawic >>>
  • Instrukcja dezynfekcji rąk >>>
  • Informacja o numerach telefonów >>>

Statut Zespołu Szkół Nr 3 >>>

Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki >>>

Statut Przedszkola Publicznego >>>

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 >>>

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020 >>>

Innowacje pedagogiczne 2019/2020 >>>

Regulamin półkolonii >>>

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej  >>>

Regulamin dotyczący funkcjonowania monitoringu wizyjnego >>>

2016/2017 Raport z ewaluacji Gimnazjum „Kształtowanie i respektowanie norm społecznych”>>>

2016/2017 Raport z ewaluacji Szkoły Pod. „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”  >>>

2016/2017 Raport z ewaluacji Przedszkola „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”  >>>

2015/2016 Raport z ewaluacji „Rodzice są partnerami szkoły” >>>

2015/2016 Raport z ewaluacji „Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”>>>

© Created by Jocker™