Wydarzenia

Informacja o zagrożeniach płynących z korzystania z urządzeń bezprzewodowych

Ważne jest świadome korzystanie z urządzeń bezprzewodowych i używanie ich w bardziej bezpieczny sposób. Najnowsze raporty, opracowania i publikacje naukowe (np. raport Bioinitiative) zwracają uwagę na negatywny wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka i inne organizmy żywe. Efekty działania tych pól są niewyczuwalne przez zmysły człowieka, dlatego są trudne do rozpoznania. W 2011 r. sztuczne pola elektromagnetyczne zaliczone zostały przez WHO do Grupy 2B (możliwie rakotwórcze). Nadmierne narażenie na pola elektromagnetyczne może mieć niekorzystny wpływ na rozwój innych chorób, w tym zespołu nadwrażliwości elektromagnetycznej (Electromagnetic Hypersensitivity – EHS) klasyfikowanej jako idiopatyczna nietolerancja środowiskowa na pole elektromagnetyczne (Idiopathic Environmental Intolerance to Electromagnetic Field – IEIEMF).

Jakie są główne źródła sztucznych pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości?
• Telefony komórkowe, smartfony, smartwatche, itp. • Stacje bazowe telefonii komórkowej (GSM, UMTS, LTE).• Nadajniki telewizji cyfrowej oraz radia.• bezprzewodowe telefony stacjonarne DECT, elektroniczne nianie. • Routery, tablety, laptopy, smartfony itp. z włączonymi funkcjami: Bluetooth, Wi-Fi, Synchronizacja danych, Dane komórkowe.• Bezprzewodowe mierniki zużycia: energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła (tzw. Smart Meters).• Radary: wojskowe, lotniskowe, meteorologiczne.

 • Jak ograniczyć osobistą ekspozycję na sztuczne pola elektromagnetyczne:
 • – ograniczanie rozmów przez telefon komórkowy, smartfon, smartwatch do niezbędnego minimum;
 • – wyłączanie zawsze, gdy się z nich nie korzysta, funkcji: Bluetooth, Wi-Fi, Synchronizacji danych, Danych komórkowych;
 • – włączanie na noc trybu samolotowego tzw. Offline (urządzenie nadal będzie działało jak budzik);
 • – wyłączanie w routerze, zwłaszcza na noc, Wi-Fi (niektóre routery można zaprogramować, aby automatycznie wyłączały/włączały się o określonej godzinie);
 • – priorytetowo wybieranie Internetu przewodowego, a z mobilnego korzystanie okazjonalnie (łącze przewodowe, a zwłaszcza światłowodowe jest bezpieczniejsze, stabilniejsze i szybsze, niż bezprzewodowe);
 • – unikanie rozmów przy niskim poziomie sygnału PEM,
 • – unikanie prowadzenia rozmów w windzie i innych pomieszczeniach zamkniętych, które tłumią sygnał PEM (windzie, samochodzie oraz środkach komunikacji publicznej),
 • – wybieranie telefonu bezprzewodowego DECT i niani elektronicznej z funkcją ECO (ograniczającą poziom emisji PEM);
 • – korzystanie z przewodowego zestawu słuchawkowego, w celu oddalenia od głowy i ciała źródła emisji PEM;
 • – użytkowanie urządzenia bezprzewodowego z dala od kobiety w ciąży oraz w przypadku dzieci i młodzieży – od głowy i podbrzusza;
 • – ograniczanie do niezbędnego minimum użytkowania urządzeń bezprzewodowych przez dzieci do lat 14;
 • – czytanie instrukcji urządzeń bezprzewodowych i zachowywanie podczas użytkowania zalecanych przez producentów odległość od ciała i głowy.
 • Źródła:
 • – ulotka PEM >>>
 • – Apel naukowców 2017 >>>
 • – Nicosia Declaration >>>


 • Posted on Wrzesień 9, 2019 - 9:28 pm
 • By admin
 • Posted in


© Created by Jocker™