Rodzice

RADA RODZICÓW reprezentowana jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach. Jest jednym z organów szkoły posiadającym prawa i obowiązki wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty.

Radę Rodziców powołuje się głównie w celu:
– uściślenia współpracy pomiędzy Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Uczniami i Rodzicami,
– opiniowania ważnych projektów szkolnych (w tym plan pracy szkoły, program profilaktyczno-wychowawczy),
– dysponowania funduszem Rady Rodziców,
– poprawy wszystkich aspektów pracy szkoły ważnych z punktu widzenia Ucznia i Rodzica,
– organizacji i realizacji zajęć dodatkowych i atrakcji w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.

 Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca: p. Katarzyna Wilkosz
Zastępca przewodniczącej: p. Angelika Job
Skarbnik: p. Małgorzata Widłak
Sekretarz: p. Dominika Dębiec

 e-mail Rady Rodziców: radarodzicowzs3pce@gmail.com

Podziękowania

© Created by Jocker™