Opłaty
Zasady dokonywania odpłatności za obiady oraz za wyżywienie
i dodatkowe godziny w przedszkolu

1. Płatności te mogą być dokonywane tylko gotówką w jadalni szkolnej u Pani Intendentki w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca w godz. 7.00-10.00.

 2. Osoby mające prawo do odliczeń z tytułu zgłoszonych nieobecności dziecka, winny skontaktować się osobiście lub telefonicznie (nr tel. 797637617) z Panią Intendentką w celu uzyskania informacji o kwocie odliczeń.

© Created by Jocker™