Zapytanie cenowe 1/2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2014 w trybie zapytania o cenę na dostawę produktów spożywczych na stołówkę szkolną

Dokumentacja:
Zaproszenie >>>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>>
Oferta >>>
Zał 1-a do SIWZ >>>
Zał 1-b do SIWZ >>>
Zał 1-c do SIWZ >>>
Zał 1-d do SIWZ >>>
Zał 1-e do SIWZ >>>
Zał 1-f do SIWZ >>>
Zał 1-g do SIWZ >>>
Zał 1-h do SIWZ >>>
Zał 1-i do SIWZ >>>
Zał 1-j do SIWZ >>>
Zał 1-k do SIWZ >>>
Zał 1-l do SIWZ >>>
Zał nr 2 do SIWZ – oświadczenie >>>
Zał nr 3 do SIWZ – oświadczenie >>>
Zał nr 4 do SIWZ – oświadczenie >>>
Zał nr 5 do SIWZ – umowa >>>

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY >>>

© Created by Jocker™