Wydarzenia

Głęboka termomodernizacja budynku szkoły

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr

Tytuł projektu: Głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE poprzez głęboką termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach do końca 2021 r.

Całkowity koszt zadania: 3.514.519,87 zł

Dofinansowanie: 1.390.663,37 zł

Termin realizacji: 26.10.2017 – 31.12.2021

  • Posted on listopad 17, 2021 - 2:02 pm
  • By admin
  • Posted in


© Created by Jocker™