Zapytanie cenowe 4/2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/2014 w trybie zapytania o cenę na „Dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach”

Termin składania ofert: 11.12.2014 (czwartek) do godz. 9.30.

Dokumentacja:

Zaproszenie >>>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>>
Oferta >>>
Zał 1-c do SIWZ >>>
Zał 1-l do SIWZ >>>
Zał nr 2 do SIWZ – oświadczenie >>>
Zał nr 3 do SIWZ – oświadczenie >>>
Zał nr 4 do SIWZ – oświadczenie >>>
Zał nr 5 do SIWZ – umowa >>>

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY >>>

© Created by Jocker™