Obiad

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić najlepiej do godziny 13.00 w dniu poprzedzającym dzień nieobecności.

Informacja przekazana w danym dniu nie odwołuje obiadu.

Wiadomość można przekazać osobiście lub przesyłając sms-a na numer telefonu:obiad

797637617

W treści należy wpisać:

  • imię i nazwisko ucznia
  • klasa
  • data nieobecności
  • imię i nazwisko zgłaszającego nieobecność

np. Anna Kwiatkowska, kl. 3a, 01.04.2015 r., Jan Kwiatkowski

 

© Created by Jocker™