Dziennik

Przed dostępem do dziennika elektronicznego każdy rodzic musi uzyskać identyfikator logowania (zwany loginem) oraz hasło. Vulcan nazywa to zakładaniem konta.

Loginem będzie adres mailowy rodzica przekazany wychowawcy. A hasło każdy sobie wprowadzi przy rejestracji.

Konto założymy wykonując niżej wymienione czynności.

  1. Należy kliknąć w link: https://uonetplus.vulcan.net.pl/kalwariazebrzydowska.
  2. Klikamy zaloguj się.
  3. Wybieramy załóż konto.
  4. Podajemy adres mailowy, który otrzymał wychowawca.
  5. Przechodzimy przez obrazkową weryfikację i wysyłamy wiadomość – otrzymujemy informację o wysłanym do nas mailu.
  6. Odbieramy mail od Vulcana, klikamy zawarty w nim link aktywacyjny i definiujemy własne hasło – musi mieć przynajmniej 8 znaków, a wśród nich minimum 1 dużą literę i 1 cyfrę. Tu ważna uwaga – system wymusza zmianę hasła co 30 dni i powtórzenie tego samego hasła może nastąpić po pół roku. Można, dla ułatwienia, w jakimś fragmencie hasła zawrzeć numer aktualnego miesiąca – wtedy hasło powtórzy się nam po upływie roku.
  7. Konto mamy już aktywne i warto dla sprawdzenia się zalogować – wykonujemy 2 pierwsze kroki tego przepisu na sukces, a potem podajemy już właściwe i kompletne dane logowania.
© Created by Jocker™