Rekrutacja 2023/2024

DEKLARACJE dla dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczały do przedszkola:
deklaracja – przedszkole/zerówka

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA/ZERÓWKI
WNIOSEK wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do przedszkola/zerówki
załącznik   1 >>>
załącznik   2 >>>
załącznik   3 >>>
załącznik   4 >>>
załącznik   5 – Potwierdzenie woli zapisu >>>

REKRUTACJA  do KLASY 1
(dla dzieci z Przytkowic) zgłoszenie do klasy 1 szkoły podstawowej
(tylko dla dzieci spoza obwodu) wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 szkoły podstawowej, załącznik 1
(tylko dla dzieci spoza obwodu po przeprowadzeniu rekrutacji) potwierdzenie woli zapisu

ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY:
Terminy postępowania rekrutacyjnego  >>>
Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola/oddziałów przedszkolnych >>>
Kryteria rekrutacji do klasy 1 szkoły podstawowej >>>
Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (przedszkole/oddział przedszkolny/klasa1) >>>

© Created by Jocker™