Rekrutacja 2022/2023

DEKLARACJE dla dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczały do naszej szkoły:
deklaracja – przedszkole/zerówka >>>
deklaracja – klasa 1 szkoły podstawowej >>>

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA/ZERÓWKI
WNIOSEK wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do przedszkola/zerówki >>>
załącznik   1 >>>
załącznik   2 >>>
załącznik   3 >>>
załącznik   4 >>>
załącznik   5 – Potwierdzenie woli zapisu >>>

REKRUTACJA  do KLASY 1
(dla dzieci z Przytkowic) deklaracja o uczęszczaniu do klasy 1 szkoły podstawowej >>>
(tylko dla dzieci spoza obwodu) wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 szkoły podstawowej >>>  załącznik   1 >>>
Potwierdzenie woli zapisu >>>

ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY:
Terminy postępowania rekrutacyjnego  >>>
Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola/oddziałów przedszkolnych >>>
Kryteria rekrutacji do klasy 1 szkoły podstawowej >>>
Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (przedszkole/oddział przedszkolny/klasa1) >>>

© Created by Jocker™