Wydarzenia

Konkurs Plastyczny

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu kolejnej, jedenastej edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci, pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
– I grupa: klasy 0- III szkoły podstawowej
– II grupa: klasy IV – VIII szkoły podstawowej
Zadanie konkursowe:
wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 dowolną techniką obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia.

Prace należy nadsyłać do Placówki Terenowej KRUS w Wadowicach, ul. Nadbrzeżna 58, 34-100 Wadowice w terminie do 31 marca 2021 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej Kasy >>>

  • Posted on Luty 18, 2021 - 12:22 pm
  • By admin
  • Posted in


© Created by Jocker™